Diagnostiek en behandeling van Osteoporose

"Een zorgvuldige diagnostiek en behandeling van Osteoporose, beperkt zich niet alleen tot een botdichtheidsmeting."

Diagnostiek en onderzoek bij Osteoporose

Diagnostiek bij (een verdenking op) Osteoporose is meer als een “botdichtheidsmeting” alleen. Wij maken voor elke patiënt die bij ons onderzocht wordt een individueel risicoprofiel, waarin we een inschatting van aanwezige risicofactoren, zoals medicamenten, familiaire belasting, voeding, beweging, enzovoorts gemaakt wordt. Vaak vindt ook een bloedonderzoek plaats, om tussen een primaire en secundaire osteoporose onderscheid te kunnen maken. Doel is om een optimale therapie te starten indien noodzakelijk, soms wordt hierbij een “Sturz-Assesment” en “handkrachtmeting” verricht.

 

Therapie bij Osteoporose:

Afhankelijk van de oorzaak en het voortschrijden van een osteoporose, wordt een individueel behandelplan opgesteld. Hierdoor bemerken patiënten vaak een verbetering van de botkwaliceit en levenskwaliteit.

Medicamenteuze behandeling van Osteoporose

In het bijzonder de volgende medicamenten / voedingssupplementen komen hierin aan de orde:

 • Calcium, vitamine D
  Calcium is het hoofdbestanddeel van botten. De calciumspiegel in het bloed daalt met de leeftijd. Verder is vitamine D nodig om te zorgen dat het calcium ook daadwerkelijk in de botten wordt “ingebouwd”.
 • SERMs (Selectieve Oestrogeen-Receptor-Modulatoren)
  Indien na de “overgang” de oestrogeenspiegel in het bloed minder wordt, wordt de botmassa minder en neemt de botdichtheid af. Deze medicamenten hebben enkel werking op de hormoonreceptoren in het bot, er bestaat (in tegenstelling tot andere hormoompreparaten) geen vermeerd risico met betrekking tot hart- en vaatziekten of borstkanker.
 • Bifosfonaten
  Remmen de afbraak van bot door de osteoclasten (bot afbraak cellen) te remmen
 • Paraathormoon / Teriparatid
  Stimuleert de aanmaak van osteoblasten (maken bot aan), die voor opbouw van bot en botweefsel verantwoordelijk zijn.

 

Verder is van belang:

 • Sport, beweging
  Trainen van spieren en verwerten van mobiliteit en coördinatie
 • Krachttraining
  Ter stimulatie van spier- en betonbouw
 • Functionele Behandeling
  Ortheses voor de rug
 • Voeding, diëet 
  Vitamine D en Calcium
 • Zonlicht
  Activeert vitamine D en stimuleert de aanraak van vitamine D in de huid
 • Vermindering van vallen, coördinatietraining.

Orthopedie Neuenhaus

Bel ons

+49 5941 9898580

Mail ons

praxis@orthopaedie-neuenhaus.de

Praktijklocatie

Haupt Straße 43
49828 Neuenhaus
Duitsland

Neem contact met ons op

©2019-2023 • Orthopädie Neuenhaus

Impressum  •  Datenschutz  •  Log In